Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku, bilety miesięczne można nabywać:
– ulgowe do dnia 5-ego każdego miesiąca,
– normalne do dnia 10-ego każdego miesiąca.

Bilet miesięczny ulgowy obowiązuje wraz z ważną legitymacją uprawniającą do ulgi. Bilet miesięczny normalny obowiązuje wraz z ważnym dokumentem tożsamości. Bilety, przy wsiadaniu do pojazdu, należy okazywać bez wezwania
kierowcy, który jest upoważniony do kontroli biletów.